Hướng dẫn vắt và bảo quản sữa mẹ trong 6 tháng - Mua sắm xanh
Bảo quản sữa mẹ

Hướng dẫn vắt và bảo quản sữa mẹ trong 6 tháng

9.000.000 8.800.000

  • Nhiệt độ phòng 19-20 độ C, có thể bảo quản được 4 giờ.
  • Với nhiệt độ dưới 4 độ C của ngăn mát tủ lạnh, sữa có thể bảo quản được 3 ngày.
  • Ở nhiệt độ ngăn đá tủ lạnh -18 đến -20 độ C, sữa mẹ có thể bảo quản được 6 tháng.