Thông tin liên hệ : 

Địa chỉ 1 : 39/105, đường Yên Hòa, Yên Hòa, Câu Giấy, Hà Nội
Hotline : 0976.917553

Địa chỉ 2 : 424 Trần Khát chân – Hai bà trưng
Hotline : 0889652287
hoangnhatminh28112011@gmail.com

Địa chỉ 3 : 27 đường Thạch Bàn, Long Biên, Câu Giấy, Hà Nội
Hotline : 0976917553
tudongmini365@gmail.com